Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Պարբերական համակարգի կառուցվածքը և տարրերի հատկությունները 1Մ.
2. Տարրերի աոոմային շառավիղների, իոնացման էերգիայի և էլեկտրաբացասականության համեմատումը 2Մ.
3. Հիդրօքսիդների հիմնային հատկությունների համեմատումը 3Մ.