Ներկայացված պնդումներից ո՞րն է ճիշտ ատոմային օրբիտալների հիբրիդացման, մոլեկուլների տարածական կառուցվածքի և մոլեկուլների բևեռայնության վերաբերյալ: