Ներկայացված երկտարր մոլեկուլում՝ CH4 ջրածնին միացած տարրի ատոմը ի՞նչ հիբրիդային վիճակում է գտնվում: