Նկարում պատկերված երեք նյութերի մեկական մոլեկուլների համար նշված ֆիզիկական մեծությունները նույնն են, թե՞ տարբեր են:                    
           
 valentnost-i-stepen-okislenija.jpg
 
Մոլեկուլի էլեկտրոնային բանաձևում պատկերվող էլեկտրոնների թիվը՝