Առաջարկվող բանաձևն՝ NF3 ունեցող նյութի բազմատոմ մոլեկուլում որքա՞ն է կովալենտային կապերի կազմած անկյան (կովալենտային անկյան) մեծությունը` աստիճաններով արտահայտված (ամբողջ թվի ճշտությամբ):
 
Պատասխան՝