Հետևյալ քիմիական բանաձևերի զույգից՝ CF4 HBr ո՞րն է համապատասխանում բևեռային կովալենտային կապեր պարունակող ոչ բևեռային մոլեկուլի:
 
Որպես պատասխան ներկայացրու պրոտոնների քանակը (մոլ) քո ընտրած մոլեկուլին համապատասխանող նյութի 493 մոլ քանակով նմուշում պարունակվող առավել էլեկտրաբացասական տարրի ատոմներում:
 
Պատասխան՝