AB3 տիպի հետևյալ զույգ մոլեկուլներից՝ BCl3,NH3 մեկն ունի բրգաձև կառուցվածք:
 
1. Որքա՞ն է կովալենտային անկյան մեծությունը (ամբողջ թվի ճշտությամբ) քո ընտրած մոլեկուլում:
 
2. Որքա՞ն է պրոտոնների քանակը (մոլ) քո ընտրած մոլեկուլների 222 մոլ քանակով նմուշում:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.