Հետևյալ նյութերից՝ H2O,CH4,NH3,HF,BF3 մեկի մոլեկուլում առկա են 3 կովալենտային կապեր և 3 հիբրիդային օրբիտալներ:
 
Ո՞րն է քո ընտրած նյութը:
 
1. Մուտքագրի՛ր քո ընտրած նյութի քիմիական բանաձևը որպես պատասխան:
 
2. Որք՞ան է քո ընտրած նյութի 2414 մոլ քանակով նմուշում նեյտրոնների քանակը (մոլ), եթե նրա մոլեկուլները կազմված են տարրերի տարածված և կայուն իզոտոպներից:
 
Պատասխան 1. iii
 
Պատասխան 2.