Հետևյալ, համարակալված ուրվագրերից մեկին համապատասխանող փոխարկման ժամանակ ազոտ տարրի օքսիդացման աստիճանը փոփոխվել է, վալենտականությունը սակայն, չի փոփոխվել:
 
1.N2NH3;2.NH3NH4Cl;
 
1. Ո՞րն է առաջադրանքի պահանջներին բավարարող ուրվագրի համարը:
 
2. Որքա՞ն է քո ընտրած ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի հավասարման գործակիցների գումարային թիվը:
 
3. Որքա՞ն է ազոտ պարունակող ելանյութի 678 մոլ քանակով մոլեկուլներում սիգմա կապերի քանակը (մոլ):
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.
 
Պատասխան 3.