Հետևյալ միացություններից՝ C2H2,BeH2,NH3,C2H4,BH3,CH4 մեկի մոլեկուլում երկրորդ պարբերության տարրի ատոմը գտնվում է sp3 հիբրիդային վիճակում, իսկ բավարար թթվածնում այն այրելիս ստացվում է գազային և հեղուկ նյութերի 1:3 մոլային հարաբերությամբ խառնուրդ:
 
1. Ո՞րն է այդ նյութը: Որպես պատասխան մուտքագրի՛ր նրա քիմիական բանաձևը:
 
2. Ի՞նչ ծավալով (լ, ն.պ.) գազային նյութ կստացվի 6,0210x \((\)\(x=\)24\()\) թվով մոլեկուլներ պարունակող քո ընտրած նյութի այրումից:
 
3. Որքա՞ն է սիգմա կապերի քանակը (մոլ) այրումից ստացված գազային նյութի մոլեկուլների 2274 մոլ քանակով նմուշում:
 
Պատասխան 1. iii
 
Պատասխան 2.
 
Պատասխան 3.