Ներկայացված նյութերից՝ CH4,CH3OH,CH3CHO,F2,CF4 որի՞ և ջրի մոլեկուլների միջև կառաջանան միջմոլեկուլային ջրածնային կապեր:
 
Քո ընտրած նյութի և ջրի 1065 գրամ հավասարամոլային խառնուրդում որքա՞ն է ջրի զանգվածը (գ):
 
Պատասխան՝