Պարզ նյութերի առաջարկվող բանաձևերից որի՞ն է համապատասխանում մետաղային բյուրեղավանդակ` պինդ ագրեգատային վիճակում:
 
 
Որքա՞ն է էլեկտրոնների թիվը քո ընտրած պարզ նյութի ատոմի էլեկտրոնային թաղանթում:
 
Պատասխան՝