Առաջարկվող բանաձևեր ունեցող նյութերից որի՞ մոլեկուլների միջև կարող են առաջանալ ջրածնային կապեր: