Առաջարկվող զույգ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ ջրածնային և մետաղային կապերի վերաբերյալ: