Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Կովալենտային կապի վերաբերյալ ճիշտ պնդման ընտրություն 1Մ.
2. Կապի տեսակի և քիմիական բանաձևի համապատասխանեցում 2Մ.
3. Կովալենտային կապով նյութերից իոնային բյուրեղավանդակով նյութի ստացում 3Մ.