Հետևյալ միացություններից՝ N2,CO2,C2H2 որի՞ մոլեկուլում է պի- կապերի թիվը մեծ սիգմա- կապերի թվից:
 
Ընտրի՛ր նյութը և հաշվի՛ր:
 
Որքա՞ն է π- կապերի քանակը (մոլ) քո ընտրած նյութի 12880 գրամ նմուշում:
 
Պատասխան՝