Որքա՞ն (կՋ) ջերմություն կանջատվի 1208 գրամ զանգվածով H2 նյութը ատոմներից գոյանալիս, եթե HH կապի էներգիան 436 կՋ/մոլ է:
 
Պատասխան՝