Որքա՞ն ջերմություն (կՋ) կանջատվի 59.4 գրամ ջրածին և 2108.7 գրամ քլոր գազերի փոխազդեցությունից, եթե HH կապի էներգիան 436 կՋ/մոլ է, ClCl կապինը՝ 242, իսկ HCl կապինը՝ 426
 
Պատասխան՝