Միայն σ- կապ պարունակող տրված գազային միացություններից՝ Cl2,H2,HCl,F2 մեկում կապի առաջացումն իրականացվել է \(s-\) և \(p-\) ատոմային օրբիտալների փոխծածկմամբ:
 
Ընտրի՛ր նշված միացությունը և հաշվի՛ր.
 
1. Որքա՞ն է քո ընտրած միացության մոլեկուլի էլեկտրոնային բանաձևում չընդհանրացված էլեկտրոնային զույգերի թիվը:
 
2. Ի՞նչ զանգվածով (գ) աղ կստացվի նշված միացության 20.16 լիտր (ն.պ.) ծավալով նմուշը KOH-ի ավելցուկ պարունակող լուծույթի մեջ մղելիս:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.