Կովալենտային կապեր պարունակող առաջարկվող միացություններից՝ CO2,CO,NO,NO2 մեկում առկա է դոնորակցեպտորային եղանակով առաջացած կապ:
 
Ընտրի՛ր նշված միացությունը և հաշվի՛ր.
 
1. Որքա՞ն է դոնոր հանդիսացող տարրի ատոմի տրամադրած էլեկտրոնների մասնաբաժինը (%) քիմիական կապերին մասնակցող բոլոր էլեկտրոնների թվի մեջ: (Պատասխանը տալ հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ):
 
2. Քո ընտրած գազի 103.12 մոլ քանակով նմուշին ի՞նչ ծավալով (լ, ն.պ.) թթվածին գազ ավելացնելիս թթվածին տարրի ատոմների քանակը \(5\) անգամ մեծ կլինի մյուս տարրի ատոմների քանակից:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.