\(44\) գ/մոլ մոլային զանգված ունեցող հետևյալ գազային միացություններից՝ 
 
N2O,C3H8,CO2 մեկի մոլեկուլում σ և π կապերի թվերը հավասար են:
 
Ընտրի՛ր նշված միացությունը և հաշվի՛ր.
 
1. Որքա՞ն է քո ընտրած նյութի մոլեկուլի էլեկտրոնային բանանաձևում պատկերվող ընդհանրացված էլեկտրոնային զույգերի թիվը:
 
2. Ի՞նչ ծավալ (լ,ն.պ.) կզբաղեցնի գազային խառնուրդը, որը կստացվի 382.36 գրամ զանգվածով քո ընտրած գազը շիկացած ածխի վրայով անցկացնելիս, եթե ռեակցիայի ելքը \(80\) % է (պատասխանը տալ հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ):
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.