Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Պնդումներ կովալենտային կապի վերաբերյալ 1Մ.
2. Կապին մասնակցող էլեկտրոնների մասնաբաժնի հաշվարկ 2Մ.
3. Համեմատել սիգմա- և պի- կապերի թվերը տրված մոլեկուլներում 3Մ.