Հաստատիր կամ հերքիր հետևյալ պնդումների ճշմարտացիությունը կովալենտային կապի տեսակների և հատկությունների վերաբերյալ:
 
\(1.\) Նատրիումի ֆտորիդը իոնային կապեր պարունակող, իոնային բյուրեղավանդակ ունեցող նյութ է:
\(2.\) Ֆտորաջրածնի մոլեկուլում առկա է կովալենտային բևեռային կապ:
\(3.\) Ֆտորի մոլեկուլում առկա է մեկ ընդհանրացված էլեկտրոնային զույգ և մեկ կովալենտային ոչ բևեռային կապ:
 
Պատասխանը ներկայացրու՛ «ճիշտ» կամ «սխալ» բառերի սկզբնատառերի զուգակցությամբ, ըստ պնդումների հաջորդականության, առանց բացատների և ստորակետների, փոքրատառերով:
 
Օրինակ՝ ճսճ
 
Պատասխան՝