Ըստ որոշ տվյալների՝ H ատոմի շառավիղը 53 պիկոմետր (1012 մետր) է, իսկ B ատոմինը՝ 86
 
Ո՞րը կարող է լինել BH կապի հնարավոր երկարությունը հետևյալ տիրույթներից՝ պիկոմետրերով արտահայտված: