Բերված զույգ միացություններից՝ CO2,NO2 որու՞մ է կովալենտային կապն առավել բևեռային:
 
Քո ընտրած միացության մեջ առավել մեծ էլեկտրաբացասականությամբ տարրի՝ քիմիական կապին մասնակցած էլեկտրոնների թիվը նրա վալենտային էլեկտրոնների թվի ո՞ր մասն (%) է կազմում:
 
Պատասխանը ներկայացրու՛ հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝