Տրված են քլորի թթվածնավոր թթուներ՝ հիպոքլորային, քլորային, քլորական և պերքլորական:
 
1. Որքա՞ն է քլոր տարրի վալենտականությունը հետևյալ՝ քլորային թթվի՝ HClO2 մոլեկուլում:
 
2. Որքա՞ն է առավել էլեկտրաբացասական տարրի ատոմների քանակը (մոլ) այդ թթվի 1878 մոլ քանակով նմուշում:
 
Պատասխան 1.  
 
Պատասխան 2.