Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ճիշտ պնդման ընտրություն վալենտականության և օքսիդացման աստիճանի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
2. Տարրի օքսիդացման որոշումը՝ ըստ միացության քիմիական բանաձևի

Բարդություն հեշտ

1
3. Վալենտականության և օքսիդացման աստիճանի չհամընկնելու օրինակներ

Բարդություն հեշտ

2
4. Տարրի վալենտականության որոշում` ըստ քիմիական բանաձևի

Բարդություն հեշտ

3
5. Փոխարկման ընտրություն՝ ըստ օքսիդացման աստիճանի փոփոխման

Բարդություն միջին

4
6. Վեցվալենտ ծծումբ պարունակող նյութի ընտրություն և ատոմի կառուցվածքը

Բարդություն միջին

4
7. Վալենտականության և օքսիդացման աստիճանի չհամընկնելու օրինակի ընտրություն

Բարդություն միջին

4
8. Փոխարկումների շղթայից որոշակի հատվածի ընտրություն՝ ըստ օքսիդացման աստիճանի

Բարդություն բարդ

5
9. Տարրի կարգաթվի որոշում՝ ըստ նրա իոնի էլեկտրոնային բանաձևի

Բարդություն բարդ

5
10. Վալենտային էլեկտրոնների թվի որոշում՝ ըստ էլեկտրոնային բանաձևի

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար