Հետևյալ թթվածնավոր թթուներից մեկում տարրի օքսիդացման աստիճանի և վալենտականության թվային արժեքները չեն համընկնում՝ HNO2,HPO3,HNO3,H3PO4:
 
Ընտրի՛ր թթուն և հաշվի՛ր.
 
1. Որքա՞ն է այդ տարրի ատոմների քանակը (մոլ) քո ընտրած թթվի 50841 գրամ զանգվածով նմուշում:
 
2. Քանի՞ գրամ աղ կստացվի 2.2 մոլ քանակով քո ընտրած թթուն նատրիումի հիդրօքսիդի լուծույթով չեզոքացնելիս:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.