1. Տրված միացություններից որու՞մ է ծծմբի վալենտականությունը հավասար \(6\)-ի:
 
 
 
2. Որքա՞ն է դատարկ օրբիտալների թիվը քո ընտրած միացությունում ծծմբի ատոմի էլեկտրոնային թաղանթի երրորդ էներգիական մակարդակում:
 
Պատասխան՝