Փոխարկումների հետևյալ շղթայից՝ H2SO4CSO2O2SO3KOHK2SO4
 
Առանձնացրու՛ նյութերի այն զույգը, որոնց միջև անցումն իրականացնելիս ծծումբ տարրի օքսիդացման աստիճանը մեծացել է:
 
Գրի՛ր համապատասխան ռեակցիայի հավասարումը և որոշի՛ր.
 
1. Ծծումբ տարրի օքսիդացման աստիճանը քո առանձնացրած զույգ նյութերից առաջինում:
 
2. Ռեակցիայի ընթացքում ստացված ծծումբ պարունակող վերջանյութի զանգվածը (գ), եթե փոխազդել է 3.36 մոլ քանակով ելանյութ:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.