Մետաղներից մեկի Me+ իոնին համապատասխանում է բերված 1s22s22p63s23p63d104s0 էլեկտրոնային բանաձևը:
 
Որոշի՛ր.
 
1. Ո՞րն է այդ տարրի կարգաթիվը:
 
2. Որքա՞ն է այդ մետաղի 53.95 գրամ զանգվածով նմուշի և խիտ ազոտական թթվի փոխազդեցությունից (ազոտը վերականգնվում է մինչև \(+4\) օքսիդացման աստիճան) ստացված գազի ծավալը (լ,ն.պ.):
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.