Տարրի ատոմի հետևյալ էլեկտրոնային բանաձևի՝ 1s22s22p63s23p5 հիման վրա որոշի՛ր.
 
1. Տարրի վալենտային էլեկտրոնների թիվը:
 
2. Տարրի բարձրագույն օքսիդի 36 մոլ քանակով նմուշում թթվածին տարրի ատոմների քանակը (մոլ):
 
3. Տարրի \(+\)5 օքսիդացման աստիճանին համապատասխանող օքսիդի 243.11 գրամ նմուշի և կալիումի հիդրօքսիդի փոխազդեցությունից ստացված աղի նյութաքանակը (մոլ):
 
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.
 
Պատասխան 3.