Հետևյալ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ քիմիական տարրի վալենտականության և օքսիդացման աստիճանի վերաբերյալ: