Նյութերի դիտարկվող զույգերից ո՞ր զույգ ներառված նյութերի էական քանակները միաժամանակ չեն կարող գտնվել նույն ջրային լուծույթում:
 
 
Պատասխանում ներկայացրու համապատասխան ռեակցիայի մոլեկուլային հավասարման քանակաչափական գործակիցների գումարային թիվը:
 
Պատասխան՝