Քանի՞ անգամ կփոքրանա աղի զանգվածային բաժինը նրա ջրային լուծույթում, եթե լուծույթի \(100\) գրամ նմուշին ավելացվի 812.49 գրամ ջուր (պատասխանը ներկայացրու հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ):
 
Պատասխան՝  անգամ