\(A\) նյութի զանգվածային բաժինը նրա հագեցած լուծույթում ինչ-որ ջերմաստիճանի պայմաններում 40.69 % է:
 
1. Որքա՞ն է \(A\) նյութի լուծելիությունը (գ/100 գ ջրում) նույն պայմաններում:
 
2. Քանի՞ գրամ \(A\) նյութ պետք է լուծել 255.8 գրամ ջրում հագեցած լուծույթ պատրաստելու համար (պատասխանները ներկայացրու հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ):
 
 
Պատասխան 1.  գրամ
 
Պատասխան 2.