426.42 գրամ էթանոլը՝ C2H5OH լուծել են 296.82 ջրամ ջրում:
 
1. Որքա՞ն է էթանոլի մոլային բաժինը (%) ստացված լուծույթում:
 
2. Որքա՞ն է էթանոլի զանգվածային բաժինը (%) ստացված լուծույթում:
 
3. Առավելագույնը քանի՞ լիտր (ն.պ.) ջրածին կանջատվի բավարար քանակով մետաղական նատրիումի և ստացված լուծույթի փոխազդեցությունից (պատասխանները ներկայացրու հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ):
 
 
Պատասխան 1.  % 
 
Պատասխան 2.  %
 
Պատասխան 3.  լիտր