Նատրիումի հիդրօքսիդի \(5\)% զանգվածային բաժին պարունակող \(500\) գրամ զանգվածով ջրային լուծույթին ավելացրել են որոշակի քանակով համապատասխան օքսիդ, ինչի հետևանքով լուծված նյութի զանգվածային բաժինը դարձել է 43.31 %
 
1. Որքա՞ն է լուծույթին ավելացրած օքսիդի նյութաքանակը (մոլ):
(հաշվարկները կատարիր հազարերորդական թվի ճշտությամբ, իսկ պատասխանները ներկայացրու հարյուրեորդական թվի ճշտությամբ):
 
2. Որքա՞ն է վերջնական լուծույթի զանգվածը (գ):
(հաշվարկները կատարիր հազարերորդական թվի ճշտությամբ, իսկ պատասխանները ներկայացրու տասնորդական թվի ճշտությամբ):
 
Պատասխան 1.  մոլ
 
Պատասխան 2.  գրամ