Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Ճիշտ պնդման ընտրություն՝ լուծույթների վերաբերյալ 1Մ.
2. Նյութերի զանգվածային բաժինների համեմատումը 2Մ.
3. Միմյանց հետ փոխազդող նյութերի զույգի ընտրություն 3Մ.