Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. Ճիշտ պնդման ընտրություն՝ լուծույթների վերաբերյալ 1Մ.
2. Նյութերի զանգվածային բաժինների համեմատումը 2Մ.
3. Միմյանց հետ փոխազդող նյութերի զույգի ընտրություն 3Մ.