Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. Պնդումներ մաքուր նյութերի և խառնուրդների վերաբերյալ 1Մ.
2. Խառնուրդում առավել մեծ մոլային բաժին ունեցող նյութի ընտրություն 2Մ.
3. Խառնուրդի մաքրումը և նրա զանգվածային բաժնի հաշվումը 3Մ.