Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Պնդումներ նյութի ֆիզիկական վիճակների և կառուցվածքի վերաբերյալ 1Մ.
2. Մոլեկուլային բյուրեղավանդակով նյութի ընտրություն 2Մ.
3. Ընտրել գազային նյութի բանաձևը տրվածներից և հաշվել նրա խտությունը 2Մ.