Սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում ներքոբերյալ գազային միացություններից՝ N2,Cl2,NH3,H2,O2,HCl,CH4 երկուսի փոխազդեցությունից ստացվել է իոնային բյուրեղավանդակ ունեցող սպիտակ պինդ փոշի, որն անկորուստ լուծել են որոշակի քանակով ջրում և ստացել 60.7 % զանգվածային բաժնով \(535\) գրամ լուծույթ:
 
1. Որքա՞ն է փոխազդած գազային նյութերից յուրաքանչյուրի ծավալը (լ,ն.պ.):
 
2. Որքա՞ն է կովալենտային կապերի քանակը (մոլ) ստացված իոնային միացության նմուշում:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.