Ավարտի՛ր քիմիական ռեակցիայի ուրվագիրը և պատասխանի՛ր հետևյալ հարցերին:
 
Ag+HNO3+NO+
 
1. Որքա՞ն է իոնային բյուրեղավանդակ ունեցող վերջանյութի զանգվածը, եթե ռեակցիային մասնակցել է 55.728 գրամ զանգվածով մետաղային բյուրեղավանդակ ունեցող ելանյութ:
 
2. Որքա՞ն է մոլեկուլային բյուրեղավանդակ ունեցող և սովորական պայմաններում գազային ագրեգատային վիճակում գտնվող վերջանյութի ծավալը (լ,ն.պ., հազարերորդական թվի ճշտությանբ):
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.