Ավարտուն տեսքի բեր հետևյալ ռեակցիայի ուրվագիրը՝
 
Cs+H2O+
 
Որպես պատասխան ներկայացրու.
 
1. Ոչ մոլեկուլային բյուրեղավանդակ ունեցող վերջանյութի մեկ մոլ քանակով նմուշում պրոտոնների քանակը (մոլ):
 
2. Մոլեկուլային բյուրեղավանդակ ունեցող վերջանյութի զանգվածը, եթե փոխազդել է 0.93 մոլ քանակով մետաղային բյուրեղավանդակ ունեցող ելանյութ:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.