Տրված է որոշակի ծավալով հեղուկ ագրեգատային վիճակում գտնվող էթանոլ՝ C2H5OH:
 
1. Ի՞նչ ծավալ (լ, ն.պ.) կզբաղեցնի հեղուկ-գազ ֆազային անցման ժամանակ ստացված էթանոլի գոլորշիները, եթե հեղուկ էթանոլի ծավալը 449 մլ է, իսկ խտությունը՝ 0,8 գ/մլ (հազարերորդական թվի ճշտությամբ):
 
2. Քանի՞ անգամ է էթանոլի գոլորշիների ծավալը մեծ հեղուկ էթանոլի ծավալից (ամբողջ թվի ճշտությամբ):
 
Պատասխան 1.  լիտր
 
Պատասխան 2.  անգամ