Մոլեկուլային բյուրեղավանդակ ունեցող հետևյալ նյութերից՝ J2,H2O,CH4,Cl2,NH3,Br2,P4 ո՞րն է սովորական պայմաններում հեղուկ ագրեգատային վիճակում գտնվող և մոլեկուլում մեկ կովալենտային կապ պարունակող նյութը:
 
Որպես պատասխան ներկայացրու՛.
 
1. Քո ընտրած նյութի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը:
 
2. Քո ընտրած նյութի 31 մոլ քանակով նմուշում ատոմների քանակը (մոլ):
 
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.  մոլ ատոմ: