Տրված են հետևյալ նյութերի քիմիական բանաձևերը՝ Fe, Hg, Ne
 
Ո՞րն է այն նյութի բանաձևը, որի ծավալը և ձևը համընկնում են այն անոթի ծավալին և ձևին, որում այն գտնվում է: Որպես պատասխան ներկայացրու.
 
1. Քո ընտրած նյութի քիմիական բանաձևը:
 
2. Քո ընտրած նյութի խտությունը (գ/լ) նորմալ պայմաններում՝ հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ:
 
 
Պատասխան 1. i
 
Պատասխան 2.