Նյութերի հետևյալ քառյակից՝ CO2,SiO2,KCl,Fe ընտրի՛ր մոլեկուլայինբյուրեղավանդակ ունեցող նյութը և հաշվիր նրա 76.84 մոլ քանակում պարունակվող պրոտոնների քանակը (մոլ):
 
Պատասխան՝  մոլ պրոտոն: