Քիմիական բանաձևերի հետևյալ քառյակից ո՞րն է համապատասխանում մոլեկուլային բյուրեղավանդակ ունեցող նյութի հետ:
 
 
Պատասխանում նշի՛ր քո ընտրած նյութի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը:
 
Պատասխան`