Օզոնացված թթվածնի միջին մոլային զանգվածը 32.83 գ/մոլ է:
 
HHSC2017060002013.jpg
 
1. Որքա՞ն է օզոնի մոլային բաժինը (%) նշված խառնուրդում: (Հաշվարկները կատարիր հազարերորդական թվի ճշտությամբ, իսկ պատասխանը ներկայացրու հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ): 
 
2. Քանի՞ գրամ յոդ կստացվի կալիումի յոդիդի ջրային լուծույթով մեկ մոլ քանակով օզոնացված թթվածին անցկացնելիս: (Հաշվարկները կատարիր հազարերորդական թվի ճշտությամբ, իսկ պատասխանը ներկայացրու տասնորդական թվի ճշտությամբ):
 
Պատասխան 1.  %
 
Պատասխան 2.  գրամ